Loading...

獨特球衣設計

著重自我創作及配搭來突顯個人及球隊風格,堅持將創意注入設計以至每一個細節,創作出一系列時尚型格的球衣款式
同時讓球衣愛好者發揮創意,展現個人魅力

消息及推廣

None

【給媽媽的禮物】

15/05/2024

【給媽媽的禮物】

母親節過咗,但係送比媽媽嘅禮物係唔會停!😘

【試堂優惠】

只要購物即送啞鈴纖體訓練班試堂優惠!🫵

原價$110試堂依家只需要$60!

快啲過嚟購物拎優惠啦!(名額有限, 先到先得!)

*試堂僅限全新報名試堂優惠

https://www.southorn-direct.com.hk/

None

兒童跆拳試玩班優惠

15/05/2024

🫵優惠梗係唔好比佢停啦!

想係暑假幫小朋友搵啲活動參加,但係又無頭緒?😆

就梗係要襯呢個免費試玩機會比小朋友探索一下新嘅興趣啦🥋

依家凡係動向修頓購物,即送兒童跆拳道課程免費優惠券一張!🫵

📢原價$50試堂依家係免費!

免費❗️ 免費❗️ 免費❗️

(重要嘅野要講3次)🙏

仲唔快啲過嚟購物拎優惠啦!(名額有限, 先到先得!)

*試堂僅限全新報名試堂優惠

https://www.southorn-direct.com.hk/